Tiến Độ Tại Renaissance Village Murrieta Tiếp Tục

Việc phát triển dự án Renaissance Village Murrieta tiếp tục cho Giai Đoạn I Khánh Thành Nhà Câu Lạc Bộ Chính và nơi cư trú cho người Độc Lập & Hỗ Trợ Cuộc Sống Hè năm 2016, với các dịch vụ cư trú Chăm Sóc Người Mất Trí Giai Đoạn II sẽ ra mắt vào Hè năm 2017. Tiến độ tại Renaissance Village Murrieta gần đây đã được nêu bật trong tờ báo My Valley News, liên kết dưới đây.

http://myvalleynews.com/business/renaissance-village-moves-closer-to-completion/

Vào ngày 14 tháng 7 năm 2015, Thành Phố Murrieta đã phê duyệt tất cả các giấy phép còn lại cần thiết cho giai đoạn xây dựng theo chiều dọc cuối cùng của Renaissance Village Murrieta Giai Đoạn I – xây dựng Nhà Câu Lạc Bộ & Hỗ Trợ Cuộc Sống. Renaissance Village Murrieta tiếp tục được hưởng sự hỗ trợ tích cực từ phía các quan chức địa phương Thành Phố và Quận, các mối quan hệ kinh doanh địa phương, và cộng đồng địa phương các cư dân Murrieta.

Thiết Kế bởi: