Renaissance Village Rancho Belago được Nêu Bật bởi EB5 Investors Magazine

Khía cạnh quan trọng nhất của chương trình EB-5 là tạo việc làm. Trong ấn bản Tháng Bảy gần đây của EB5 Investors Magazine, Renaissance Village Rancho Belago của USA Continental Regional Center đã được giới thiệu và câu chuyện về một trong nhiều người Mỹ đã được đưa vào làm việc thông qua dự án EB-5, Giám Đốc Điều Hành Shannon Hundley của RVRB. Câu chuyện của ông tăng số lượng tạo việc làm và cho thấy mục tiêu mà chương trình EB-5 được thiết kế để thực hiện: đòn bẩy đầu tư trực tiếp từ nước ngoài để tạo công ăn việc làm cho người Mỹ.

Click below to view the full article.

Nhấp bên dưới để xem toàn bộ bài viết.
Tyler DuBusky

Tổng Giám Đốc USA Continental Regional Center

951-600-8600

Hoặc Truy Cập usacontinentalrc.com

 fdc628_386cec0e691a4f8bbd76585b73645f63

Thiết Kế bởi: