Al Rattan Phát Biểu tại Diễn Đàn Trao Đổi Thị Trường Hàng Năm lần thứ 5 của IIUSA

USA Continental Regional Center đã tham gia diễn đàn Trao Đổi Thị Trường Hàng Năm lần thứ 5 của IIUSA tại Dallas, Texas, với sự quy tụ của các chuyên gia EB-5 từ khắp nơi trên thế giới để thảo luận về chương trình và tiếp tục ủng hộ cho những cải thiện chương trình. Trong bức ảnh trên, Al Rattan phát biểu như một phần của những người tham gia phiên họp chung “Nghiên Cứu Trường Hợp EB-5: Bài Học Kinh Nghiệm từ Ưu Điểm & Nhược Điểm” vào ngày 22 tháng 10 năm 2015. Từ trái sang phải: K. David Anderson (WORC Regional Centers), Al Rattan (USA Continental Regional Center), Robert Kraft (First Pathway Partners, LLC) và Patrick Hogan (CMB Regional Centers)

Thiết Kế bởi: