Nhà Đầu Tư Renaissance Village Murrieta Nhận Phê Duyệt Đầu Tiên cho Đơn I-526 của họ!

fdc628_8ca0ebd6f5824b1a992d0fd06e3a1208

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2015, các nhà đầu tư của USA Continental Regional Center (USACRC) đã nhận được phê duyệt I-526 đầu tiên cho Renaissance Village Murrieta. Renaissance Village Murrieta hiện đang được xây dựng. Khu Hỗ Trợ Cuộc Sống và Chăm Sóc Người Mất Trí gồm 161 giường được đặt tại Murrieta, California.

Renaissance Village Murrieta hiện được đăng ký đầy đủ cho đầu tư EB-5. Đây là cộng đồng thứ hai trong số ba (3) cộng đồng Renaissance Village cho người cao tuổi theo quy hoạch được đặt tại Moreno Valley, Murrieta, và Indio, California. Mỗi trong số ba cộng đồng Renaissance Village đang được phát triển và điều hành bởi Continental East Development. CED là là công ty phát triển bất động sản có các nguồn lực quốc tế. CED được thành lập vào năm 2009 để tận dụng lợi thế của thị trường bất động sản ảm đạm tại California và thu mua tài sản thương mại cũng như nhà ở lớn với cơ hội cao về giá trị gia tăng.

Cộng động đầu tiên trong các cộng đồng Renaissance Village, Renaissance Village Rancho Belago là cơ sở Hỗ Trợ Cuộc Sống và Chăm Sóc Người Mất Trí gồm 120 giường được cấp phép. Đầu tư EB-5 của dự án hiện được đăng ký đầy đủ với phê duyệt I-526 có sẵn. Rancho Belago chính thức mở cửa cho cư trú vào cuối tháng 10 năm 2014, và đã có mức sử dụng hơn 70%. Cho thuê trước đã bắt đầu cho việc mở cửa Renaissance Village Murrieta vào cuối mùa Hè năm 2016, với sự tiếp nhận mạnh mẽ cho cộng đồng.

Để Biết Thêm thông tin, hãy Gọi

Tyler DuBusky

Tổng Giám Đốc USA Continental Regional Center

951-600-8600

Hoặc Truy Cập usacontinentalrc.com

Thiết Kế bởi: