Thay đổi tên từ USA Continental Regional Center thành Continental Regional Center

 dec24

Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (“USICS”) mới đây đã có cái nhìn mới trong quan điểm của họ về việc trung tâm vùng EB-5 và các doanh nghiệp thương mại có liên quan sẽ không còn được cho phép bao gồm chữ “United States,” “U.S.,” “US,” “USA,” (Hoa Kỳ) và/hoặc “Federal” (Liên Bang) trong tên của mình. Sau khi tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý, chúng tôi đã xác định quá trình hành động tốt nhất để sửa đổitên của trung tâm vùng từ USA Continental Regional Center, LLC thành Continental Regional Center, LLC.

Quá trình sửa đổi tên trung tâm vùng hiện đã hoàn tất và Continental Regional Center, LLC đã được USCIS phê duyệt. USCIS đã cập nhật trang web của mình để hiển thị tên sửa đổi thành Continental Regional Center, LLC.

Thiết Kế bởi: