Renaissance Village Murrieta Nổi Bật trên EFA

fdc628_dad6289260eb432c9094c18b2f8b6d74-mv2-1

Renaissance Village Murrieta gần đây đã được nhấn mạnh trong mục Tổng Quan về Môi Trường cho Người Cao Tuổi. Bài viết này nhấn mạnh một số đặc điểm trong thiết kế đổi mới của Renaissance Village Murrieta, bao gồm công viên thả chó và Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng rộng 2.500 foot vuông tại chỗ. Mở cửa vào Mùa Thu năm nay, Continental East Development và Continental Regional Center mong muốn mang Phong Cách Sống Phục Hưng cho thành phố Murrieta.

Quý vị có thể xem bài viết bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới:

http://www.efamagazine.com/article/first-look-renaissance-village-murrieta

Thiết Kế bởi: