Giới thiệu về Continental East Development

Continental East Development (CED) là công ty phát triển bất động sản có các nguồn lực quốc tế. CED được thành lập vào năm 2009 để tận dụng lợi thế của thị trường bất động sản ảm đạm tại California và thu mua tài sản thương mại cũng như nhà ở lớn với cơ hội cao về giá trị gia tăng.

 

 

cedlogo

 

CED là một công ty phát triển dựa vào vốn tự có, an toàn về tài chính, tìm kiếm cơ hội đầu tư bất động sản mới trên thị trường ảm đạm tại California. Cho đến nay, tất cả các thương vụ mua lại bất động sản của CED đều không có dư nợ. Các dịch vụ của CED gồm:

  • Mua Lại Bất Động Sản
  • Quy Hoạch
  • Tư Vấn Thiết Kế
  • Quản Lý Xây Dựng
  • Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản

 

TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CED

Thiết Kế bởi: