Thư Giới Thiệu

Tom Freeman

Ủy Viên
EDA-Văn Phòng Ngoại Thương
Quận Riverside, California

“Tôi rất vinh dự khi được cung cấp lá thư ủng hộ này cho Renaissance Village of Murrieta, California, Hoa Kỳ. Dự án này và đội ngũ phát triển của dự án là khách hàng của Văn Phòng Ngoại Thương tại Quận Riverside và đã là khách hàng trong hai năm. Đội ngũ phát triển này đã đạt được rất nhiều thành công …”

crcpdficon

crcpdficon


Jay Orr

Giám Đốc Điều Hành Quận
Quận Riverside, California

“Là Giám Đốc Điều Hành Quận Riverside, tôi gửi thư này để ủng hộ Trung Tâm Y Tế Continental và đề nghị USCIS khẩn trương xử lý các đơn nhà đầu tư đã xác định. Là những người tạo việc làm, Dự Án nhanh chóng tiến bước sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho cả cộng đồng và các thành viên…”

crcpdficon


Bruce Coleman

Giám Đốc Phát Triển Kinh Tế
Thành Phố Murrieta, California

“Thành Phố Murrieta đã phê duyệt dự án Renaissance Village và mong chờ sự bổ sung tuyệt vời này vào cộng đồng của chúng tôi. Murrieta là cộng đồng được quy hoạch tốt có chất lượng sống cao, nền kinh tế thịnh vượng và vị trí lý tưởng có thể dễ dàng tiếp cận San Diego bên cạnh…”

crcpdficon


Barry Foster

Giám Đốc Phát Triển Cộng Đồng & Kinh Tế
Moreno Valley, California

“Continental East Development và dự án phát triển này rõ ràng sẽ là sự bổ sung được chào đón cho cộng đồng Moreno Valley. Renaissance Village là dự án chất lượng sẽ đáp ứng nhu cầu về loại hình phát triển này ở Moreno Valley…”

crcpdficon


Jeff Stone

Giám Sát Viên Quận Ba
Quận Riverside, California

“Tôi rất vinh dự khi được cung cấp lá thư ủng hộ này cho dự án nêu trên. Dự án tuyệt vời này và đội ngũ phát triển của dự án là khách hàng của Văn Phòng Ngoại Thương ở đây tại Quận Riverside và đã là khách hàng trong hai năm qua. Đội ngũ này đã tạo ra các trung tâm y tế và bán lẻ… “

crcpdficon


Marion Ashley

Giám Sát Viên Quận 5
Quận Riverside, California

“Continental Regional Center cung cấp các dự án chất lượng cao cho phép các nhà đầu tư tham gia vào các chương trình Visa có lộ trình để có tư cách thường trú nhân và công dân tại quốc gia chúng ta. Lãnh đạo tổ chức này rất xuất sắc…”

crcpdficon


Thiết Kế bởi: