Đối Tác Chiến Lược

iiusa_color

nesfinancial_color

homeierlaw_color

Giới thiệu về IIUSA

Invest In the USA (IIUSA®) là hiệp hội thương mại công nghiệp phi lợi nhuận quốc gia dựa vào các thành viên 501(c)(6) dành cho Chương Trình Trung Tâm Vùng EB-5. Đến nay, IIUSA đã đại diện cho hơn 280 thành viên Trung Tâm Vùng và hơn 240 thành viên Cộng Sự trên toàn quốc, phục vụ 47 tiểu bang/vùng lãnh thổ, với tư cách thành viên Trung Tâm Vùng chiếm hơn 95% tất cả các hình thức tạo vốn EB-5. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web: www.iiusa.org.

Giới thiệu về NES Financial

NES Financial cung cấp các dịch vụ dựa vào công nghệ để quản lý hiệu quả các giao dịch tài chính chuyên biệt cho bộ phận ở giữa và bộ phận phía sau. Các giải pháp tùy chỉnh của chúng tôi bao gồm quản lý EB-5, trao đổi 1031, và các dịch vụ quản lý quỹ. Nhiều tổ chức và tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới dựa trên công nghệ độc quyền, chuyên môn tuyệt vời, và dịch vụ xuất sắc của chúng tôi để đảm bảo việc quản lý quỹ an toàn, minh bạch và phù hợp.

Giới thiệu về Homeier & Law, P.C.

Homeier & Law là công ty luật kinh doanh thành công chuyên về tương giao giữa luật chứng khoán và nhập cư, khiến họ trở thành chuyên gia hàng đầu về cơ cấu và lập tài liệu đề xuất EB-5. Các chuyên gia EB-5 tại Homeier & Law cung cấp các tài liệu đề xuất rõ ràng, được tổ chức tốt và giúp thêm một lớp bảo mật bổ sung và tính minh bạch cho các đề xuất của CRC. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web:www.homeierlaw.com.

wolfsdorf_color

greenburgtraurig_color

unisource_color

marcum_color

Giới thiệu về Wolfsdorf Rosenthal, LLP

Đóng vai trò cố vấn nhập cư được giới thiệu của CRC cho các nhà đầu tư của chúng tôi, Wolfsdorf Rosenthal LLP là công ty luật nhập cư đầy đủ dịch vụ với kinh nghiệm EB-5 trong nhiều thập kỷ. Bernard Wolfsdorf đảm nhiệm trường hợp EB-5 đầu tiên gần 25 năm trước đây vào năm 1993, duy trì việc làm tại doanh nghiệp gặp khó khăn.

Giới thiệu về Greenburg Traurig

Greenberg Traurig, LLP là công ty luật quốc tế, đa ngành với khoảng 1.900 luật sư phục vụ khách hàng từ 38 văn phòng tại Hoa Kỳ, Mỹ Latinh, Châu Âu, Châu Á và Trung Đông. Công ty là số 1 trong danh sách 360 Công Ty Luật có Quỹ Từ Thiện Lớn nhất năm 2015, lớn thứ ba tại Hoa Kỳ.

Giới thiệu về Unisource

UniSource chuyên cung cấp tài liệu hỗ trợ về kinh tế, pháp lý và tài chính tổng hợp cho một loạt các dự án Kinh Tế và Kinh Doanh. UniSource đã nghiên cứu, xuất bản và nộp các tài liệu hỗ trợ cho hơn 200 đơn xin Dự Án và Trung Tâm Vùng EB-5 thành công và các bản sửa đổi. Cho đến nay, hàng trăm nhà đầu tư I-526 đã được phê duyệt. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.eb5-unisource.com.

Giới thiệu về Marcum, LLP

Marcum LLP là một trong những công ty dịch vụ tư vấn và kế toán công độc lập lớn nhất trong toàn quốc, có văn phòng tại các thị trường kinh doanh lớn trên khắp Hoa Kỳ, Grand Cayman và Trung Quốc. Có trụ sở chính đặt tại Thành Phố New York, Marcum cung cấp hàng loạt các dịch vụ thuế, kế toán và đảm bảo truyền thống; tư vấn, định giá và hỗ trợ các vụ kiện tụng; và nhiều loại hoạt động chuyên môn và ngành thích hợp.

Thiết Kế bởi: