Giới thiệu về EB-5

EB-5 là chương trình được phát triển để cung cấp cho công dân nước ngoài cơ hội trở thành cư dân hợp pháp của Hoa Kỳ, và cuối cùng là công dân Hoa Kỳ, đồng thời thúc đẩy cơ hội tăng trưởng kinh tế tại khu vực mong muốn ở Hoa Kỳ.

Chương Trình Đầu Tư Trung Tâm Vùng EB-5 đã được phát triển để mang lại lợi ích cho tất cả những người tham gia. EB là viết tắt của chương trình Employee Based (Lấy Người Lao Động Làm Cơ Sở). Mỗi khoản đầu tư được yêu cầu phải tạo ra 10 việc làm bền vững. Các khoản đầu tư vào các khu vực được chỉ định nơi việc làm bị trì trệ so với bình quân toàn quốc và cần phát triển kinh tế. Việc đầu tư của quý vị thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong một số khu vực mục tiêu và cho phép quý vị và gia đình quý vị có thẻ xanh tạm thời, với cơ hội phát triển thành thẻ xanh vĩnh viễn và sau cùng là trở thành Công Dân Nhập Tịch.

  • “Chúng tôi đã tham gia vào dự án Murrieta phát triển bởi Continental Regional Center năm 2014. Bây giờ dự án này đã vượt qua đánh giá của I-526 trong đó phê duyệt chuyên môn và chính xác trong việc lựa chọn dự án của trung tâm khu vực này. Rất cám ơn về dịch vụ cao cấp và những nỗ lực tuyệt vời của quý vị!”

    BÀ CHEN | TRUNG QUỐC
    Dự Án CRC IV, LP – Renaissance Village Murrieta

Năm 1992 Quốc Hội đã ban hành Chương Trình Thí Điểm Nhà Đầu Tư Nhập Cư theo chương trình EB-5 hiện hành sau đó. Chương Trình Thí Điểm Nhà Đầu Tư Nhập Cư hiện nay được gọi là Chương Trình Thí Điểm Trung Tâm Vùng. Chương Trình Thí Điểm Trung Tâm Vùng được quản lý bởi Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ “USCIS” (www.uscis.gov) và được thiết kế để giúp những người có quốc tịch nước ngoài, cùng với gia đình họ, có cơ hội để trở thành cư dân hợp pháp và cuối cùng là công dân Hoa Kỳ bằng cách đầu tư vào các doanh nghiệp khu vực thông qua Chương Trình Trung Tâm Vùng. Nếu quý vị có khả năng đầu tư $500.000 hoặc $1.000.000 USD (tùy theo vị trí) vào Trung Tâm Vùng đạt tiêu chuẩn liên kết với doanh nghiệp thương mại mới sẽ trực tiếp tạo ra ít nhất mười việc làm toàn thời gian ở Hoa Kỳ, trong khi cư trú tại Hoa Kỳ, thì đây có thể là cơ hội quý vị đang tìm kiếm để trở thành cư dân hợp pháp và cuối cùng là công dân Hoa Kỳ và cũng áp dụng cho vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi của quý vị.


Toàn bộ quá trình từ khi cấp thẻ xanh đến khi trở thành công dân mất khoảng năm năm, nhưng trao cho quý vị triển vọng được sống và làm việc tại Hoa Kỳ, phát triển đầu tư kinh doanh lâu dài và một con đường rõ ràng để trở thành công dân. Với hơn 700 Trung Tâm Vùng đạt tiêu chuẩn EB-5, quý vị có nhiều lựa chọn trong việc tìm kiếm sự đầu tư đúng đắn phù hợp với kinh nghiệm kinh doanh, mục tiêu tài chính và kiến thức của quý vị.

Một sự khác biệt lớn giữa Chương Trình Đầu Tư Trung Tâm Vùng EB-5 và chương trình visa khác của Hoa Kỳ là không có hạn chế về quốc tịch của người nộp đơn. Tuy nhiên, có thể có các vấn đề về sức khỏe, tiền án tiền sự hoặc vấn đề cá nhân nhất định khác có thể ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện của người nộp đơn.

Đây là cơ hội lớn, nhưng cũng như với bất kỳ khoản đầu tư nào, việc thẩm định của quý vị được đề cao. Quý vị sẽ đầu tư vào việc phát triển thương mại có ít rủi ro, lợi nhuận thấp, nhưng vẫn xảy ra rủi ro. Cũng như với bất kỳ rủi ro nào loại này, quý vị được khuyến khích tham vấn pháp luật chuyên sâu và tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp trước khi đầu tư. Khi lựa chọn cố vấn pháp lý, nên chọn công ty không chỉ quen với mặt đầu tư của chương trình EB-5 mà còn nắm rõ quy trình nhập cư. Quy trình nhập cư là lộ trình từng bước nghiêm ngặt cần phải tuân thủ các hướng dẫn của Chương Trình Đầu Tư Trung Tâm Vùng EB-5; một nhiệm vụ có thể làm nản lòng các cá nhân không được hướng dẫn pháp lý. Continental Regional Center có thể giới thiệu một hoặc vài luật sư phù hợp.

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết hoặc có thắc mắc về Chương Trình Đầu Tư Trung Tâm Vùng EB-5, hãy vào các tab thích hợp ở ngay đầu trang chủ của chúng tôi. Nếu quý vị muốn liên lạc với chúng tôi, vui lòng điền vào mẫu liên lạc thuận tiện có sẵn trong tab liên hệ và chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời quý vị.

Thiết Kế bởi: