Lợi Ích Khi Đầu Tư cùng Trung Tâm Vùng

Năm 1992 Quốc Hội lập ra Chương Trình Nhà Đầu Tư Nhập Cư, còn được biết đến là Chương Trình Trung Tâm Vùng. Chương trình Trung Tâm Vùng cung cấp cho công dân nước ngoài cơ hội có được tư cách thường trú nhân Hoa Kỳ thông qua Thẻ Xanh cấp cho chính họ và gia đình họ. Không giống như cách đầu tư EB-5 trực tiếp, truyền thống Chương Trình Trung Tâm Vùng không đòi hỏi các nhà đầu tư phải tham gia quản lý doanh nghiệp thương mại mới và cho phép thuê gián tiếp người lao động Hoa Kỳ để giải trình cho việc tạo việc làm mới theo yêu cầu

Nhà Đầu
Tư EB-5

 • Connector.

  Lộ trình mau chóng để có được Thẻ Xanh

 • Connector.

  Cuối cùng đủ điều kiện để trở thành Công Dân Hoa Kỳ

 • Connector.

  Không chủ động tham gia Hoạt Động Kinh Doanh Hàng Ngày

 • Connector.

  Sống tại Bất Cứ Nơi Đâu trên Lãnh Thổ Hoa Kỳ — Không Cần Phải Sống Gần Dự Án

 • Connector.

  Học Phí Đại Học Thấp hơn so với Sinh Viên Nước Ngoài

 • Connector.

  Đến và rời Hoa Kỳ không cần Visa

 • Connector.

  Giấy Phép Làm Việc cho mọi công việc tại Hoa Kỳ.

Kinh Tế Địa Phương

 • Connector.

  Thu Hút Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài vào các Ngành Kinh Tế Địa Phương

 • Connector.

  Khuyển Khích Tạo Việc Làm mà Không Mất Chi Phí nào cho Người Nộp Thuế

 • Connector.

  Đưa Các Doanh Nghiệp và Dịch Vụ Cần Thiết tới Cộng Đồng

 • Connector.

  Tăng Thu Nhập từ Thuế của Các Ngành Kinh Tế Địa Phương

Thành Công của EB-5

Trung Tâm Y Tế Continental

Murrieta, CA

Là dự án EB-5 đầu tiên của Continental Regional Center, tòa nhà văn phòng y tế này bây giờ là nơi đóng trụ sở Radnet, công ty đại chúng nhà nước về chẩn đoán hình ảnh, chủ sở hữu và nhà điều hành lớn nhất cho thiết bị chẩn đoán hình ảnh cố định ở Hoa Kỳ và Visiting Nurses Nam California, nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về y tế tại gia, chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời.Trung Tâm Y Tế Continental là trụ sở của Continental East Development và Continental Regional Center.

VXEM THÊM CHI TIẾT

Kích Thước Khu Liên Hợp

380,000

foot vuông

100%

Phê Duyệt I-526
từ USCIS

$35Triệu

 Đầu Tư EB-5

Thiết Kế bởi: