Làm Sao để Trở Thành Công Dân Hoa Kỳ

 
 • Connector.

  18 Tuổi trở lên

  Đây là Mục Danh Sách Đặc Điểm, là một phần của Danh Sách Đặc Điểm. Lưu ý điểm nối giữa ba hình ảnh để chỉ ra rằng chúng có liên quan đến nhau.

 • Connector.

  Là thường trú nhân trong ít nhất 5 năm (ít hơn theo một số chương trình)

  Đây là Mục Danh Sách Đặc Điểm, là một phần của Danh Sách Đặc Điểm. Lưu ý điểm nối giữa ba hình ảnh để chỉ ra rằng chúng có liên quan đến nhau.

 • Connector.

  Là người có tư cách đạo đức tốt

  Đây là Mục Danh Sách Đặc Điểm, là một phần của Danh Sách Đặc Điểm. Lưu ý điểm nối giữa ba hình ảnh để chỉ ra rằng chúng có liên quan đến nhau.

 • Connector.

  Có kiến thức cơ bản tốt về Lịch Sử và Chính Phủ Hoa Kỳ

  Đây là Mục Danh Sách Đặc Điểm, là một phần của Danh Sách Đặc Điểm. Lưu ý điểm nối giữa ba hình ảnh để chỉ ra rằng chúng có liên quan đến nhau.

 • Connector.

  Có thể nói, đọc và viết tiếng Anh

  Đây là Mục Danh Sách Đặc Điểm, là một phần của Danh Sách Đặc Điểm. Lưu ý điểm nối giữa ba hình ảnh để chỉ ra rằng chúng có liên quan đến nhau.

 

Nếu như quý vị đáp ứng được những yêu cầu cơ bản này, bước tiếp theo là nộp đơn xin Nhập Quốc Tịch bằng cách điền và nộp mẫu N-400 cho Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ. Quý vị có thể nộp đơn này trong vòng 90 ngày cuối cùng sau năm năm cư trú. Mẫu N-400 và các hướng dẫn điền mẫu có thể tìm thấy trực tuyến trên www.uscis.gov cũng như địa chỉ gửi đơn của quý vị. Phí nộp đơn là $595,00 USD và phí Sinh Trắc Học là $85,00 USD (xem hướng dẫn), tổng cộng $680,00 USD để xử lý đơn của quý vị. Hình thức thanh toán được chấp nhận bao gồm lệnh chuyển tiền, séc cá nhân và séc thu ngân.

 

Sau khi đơn của quý vị đã được chấp nhận và phê duyệt cho bước tiếp theo, quý vị sẽ được thông báo và yêu cầu có mặt tại Trung Tâm Hỗ Trợ Nộp Đơn. Tại trung tâm này, họ sẽ lấy thông tin sinh học, chẳng hạn như dấu vân tay, hình ảnh và chữ ký của quý vị. Quý vị sẽ phải ăn mặc phù hợp khi đến trung tâm, vì hình ảnh mà quý vị chụp, sẽ được sử dụng trên Chứng Nhận Nhập Tịch của quý vị nếu đơn của quý vị được phê duyệt.

Bước tiếp theo sẽ là thông báo phê duyệt cho quý vị tiến đến giai đoạn phỏng vấn và kiểm tra. Đừng lo nếu quý vị không được thông báo ngay. Thường mất bốn đến năm tháng trước khi họ gửi cho quý vị thông báo về ngày phỏng vấn. Quý vị có khoảng 30 ngày sau khi nhận thông báo để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn và kiểm tra.

 

Vào ngày kiểm tra, cán bộ kiểm tra sẽ hỏi quý vị các câu hỏi bằng tiếng Anh để quyết định xem quý vị có khả năng hiểu tiếng Anh đầy đủ không. Quý vị sẽ nhận được ba câu để viết và ba câu để đọc nhằm xem xét liệu quý vị có thể đọc và viết tiếng Anh không. Quý vị cũng sẽ được yêu cầu trả lời một số câu hỏi công dân về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ. Quý vị sẽ đạt nếu điểm số của quý vị từ 60% trở lên. Nếu quý vị không vượt qua lần kiểm tra đầu tiên, quý vị sẽ có cơ hội kiểm tra lại bất kỳ phần nào quý vị chưa đạt lần thứ hai trong vòng 90 ngày. Quý vị chỉ được phép kiểm tra hai lần cho mỗi lần nộp đơn. Nếu quý vị không đạt cả hai lần, quý vị sẽ phải bắt đầu lại quy trình từ đầu và nộp lệ phí một lần nữa.

 

Khung thời gian để có thể hoàn thành tất cả những điều này thường là từ 6 đến 8 tháng tùy thuộc vào khối lượng công việc của cơ quan xuất nhập cảnh tại thời điểm quý vị nộp đơn. Tất cả các thông tin mà quý vị cần tìm hiểu về nội dung bài kiểm tra, mẫu học cho bài kiểm tra này và bài kiểm tra mô phỏng chuẩn bị có thể được tìm thấy trên trang web Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ, www.uscis.gov. Chúng tôi chúc quý vị may mắn và nếu quý vị cần chúng tôi hỗ trợ thêm, xin vui lòng điền vào mẫu liên lạc trên trang chủ của trang web này.

 

Thiết Kế bởi: