Lịch Trình

1.

Chọn Dự Án

Thực hiện thẩm định thích hợp trước khi chọn dự án EB-5 để đầu tư.

2.

Đăng Ký Dự Án

Thực hiện các tài liệu dự án phù hợp bao gồm Thỏa Thuận Đăng Ký và Thỏa Thuận Công Ty Hợp Danh Hữu Hạn.

3.

Đầu Tư Quỹ

Gửi lưu ký vốn đầu tư và phí hành chính.

4.

Nộp Đơn I-526

Làm việc với luật sư về nhập cư có kinh nghiệm với hồ sơ thành tích vững chắc về EB-5 để chuẩn bị và nộp đơn I-526. CRC sẽ hỗ trợ trong quá trình này và có thể giới thiệu luật sư nếu cần thiết.

  • “Đại diện CRC đã giải thích quy trình liên quan rất chi tiết và thực hiện nhiều công việc tương tác và theo dõi với công ty luật được chọn của tôi. Tôi nhận được các cập nhật thường xuyên về tiến độ dự án và CRC luôn cập nhật cho tôi về các vấn đề và tình trạng phê duyệt.”


    ROTIMI O. | NIGERIA
    CRC Project IV, LP – Renaissance Village Murrieta

  • “Đó là một quy trình kéo dài và tôi biết công ty đã và đang nỗ lực hết mình để dự án thành công. Tôi muốn nói “Lời cảm ơn” đến toàn thể nhân viên và lãnh đạo đã luôn bên cạnh và giúp chúng tôi với cơ hội này. Các con của tôi có thể hưởng nền giáo dục tốt hơn và tôi cũng có thể tiếp tục công việc kinh doanh. ”

    MRS. TONG | VIETNAM
    CRC Project II, LP – Continental Medical Plaza

5.

Phỏng Vấn Lãnh Sự Quán

Tham dự cuộc phỏng vấn ở lãnh sự quán Hoa Kỳ để nhận thẻ xanh có điều kiện. CRC sẽ giúp phối hợp với luật sư về nhập cư của quý vị để chuẩn bị đầy đủ cho cuộc phỏng vấn.

6.

Chuyển đến Hoa Kỳ

Giờ quý vị và gia đình mình có thể tự do thiết lập cư trú ở bất cứ nơi nào ở Hoa Kỳ.

7.

Đơn I-829

CRC sẽ phối hợp với cố vấn nhập cư của quý vị để chứng minh sự đầu tư bền vững và khả năng tạo việc làm như được yêu cầu cho mẫu I-829 Loại Bỏ Các Điều Kiện.

8.

Thẻ Xanh Vĩnh Viễn

Thẻ xanh vĩnh viễn của quý vị được cung cấp. CRC sẽ tiếp tục sẵn sàng hỗ trợ quý vị và gia đình quý vị.

Thiết Kế bởi: