Các Câu Hỏi Thường Gặp

Visa nhập cư dựa trên việc làm của Hoa Kỳ được chia thành năm loại ưu tiên, EB-5 là từ viết tắt cho ưu tiên thứ năm dựa trên việc làm. Đây là loại visa mà người tham gia chương trình EB-5 nhận được. Dành cho các doanh nhân và nhà đầu tư nước ngoài, Chương Trình Nhà Đầu Tư Nhập Cư EB-5 cho phép công dân nước ngoài có được tư cách thường trú nhân hợp pháp (LPR) tại Hoa Kỳ cho chính họ, vợ/chồng và con cái độc thân dưới 21 tuổi của họ, đổi lại họ phải đầu tư đủ tiêu chuẩn vào một doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Quốc Hội Hoa Kỳ đã tạo ra Chương Trình Trung Tâm Vùng vào năm 1993 như một cách để khuyến khích nhập cư thông qua EB-5. Đầu tư thông qua Trung Tâm Vùng đủ tiêu chuẩn cho phép cả việc làm trực tiếp và gián tiếp/được thúc đẩy được tính đến, trong khi đầu tư trực tiếp hoặc không phải RC chỉ có thể tính đến số lượng việc làm trực tiếp được tạo ra tại doanh nghiệp, nơi quỹ được đầu tư. Ngoài ra, đầu tư thông qua Trung Tâm Vùng đủ tiêu chuẩn không yêu cầu nhà đầu tư tham gia vào hoạt động quản lý. of

Nhà đầu tư muốn xin visa nhập cư EB-5 phải thực hiện đầu tư đủ tiêu chuẩn trị giá $1.000.000 USD vào doanh nghiệp thương mại mới (NCE), trừ khi doanh nghiệp đặt tại khu vực nông thôn hoặc trong Khu Vực Việc Làm Mục Tiêu (TEA) có mức thất nghiệp cao hơn bình thường. Trong những trường hợp này, nhà đầu tư nộp đơn xin visa EB-5 có thể đủ tiêu chuẩn khi đầu tư ít hơn trị giá $500.000.
Thành phần chính của khoản đầu tư EB-5 yêu cầu nhà đầu tư chứng minh rằng họ đã tạo ít nhất 10 việc làm toàn thời gian. Trong đầu tư EB-5 Trực Tiếp, các việc làm này phải được tạo ra trực tiếp bởi các doanh nghiệp thương mại mới, mà việc đầu tư đã được thực hiện tại đó. Một trong những lợi ích của đầu tư EB-5 thực hiện thông qua Trung Tâm Vùng đủ tiêu chuẩn là khả năng tính đến những việc làm được tạo ra trực tiếp và gián tiếp. Lợi ích này có thể làm giảm đáng kể nguy cơ liên quan tới tạo việc làm và là một trong những lý do mà khoảng 95% tất cả các khoản đầu tư EB-5 được thực hiện thông qua Trung Tâm Vùng Được Chỉ Định. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang web Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ tại đây: http://www.uscis.gov/eb-5
Trung Tâm Vùng Được Chỉ Định là thực thể hay đơn vị kinh tế đã được Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) phê duyệt để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp vốn của nhiều nhà đầu tư EB-5. Các Trung Tâm Vùng được phê duyệt để hoạt động trong khu vực địa lý cụ thể tại Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm mới trong khu vực đó. Trung Tâm Vùng có thể thuộc sở hữu chung (của thành phố, tiểu bang, hoặc cơ quan phát triển kinh tế khu vực khác), hoặc thuộc sở hữu tư nhân, hoặc có thể được cấu trúc là hình thức hợp tác công-tư.
Khu Vực Việc Làm Mục Tiêu là vùng nông thôn hoặc là nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao – ít nhất là 150% mức bình quân cả nước.

Thiết Kế bởi: