Tại Sao Chọn Continental Regional Center?

Tất cả các khoản đầu tư EB-5 của Continental Regional Center đều có cấu trúc cơ bản giống nhau. Mỗi khoản đầu tư EB-5 của CRC đều có cấu trúc cẩn trọng để đáp ứng hai mục tiêu quan trọng nhất của các nhà đầu tư nhập cư của chúng tôi – được cấp thẻ xanh vĩnh viễn cho bản thân và gia đình họ và có được thu nhập từ vốn đầu tư ban đầu tại doanh nghiệp thương mại mới. CRC làm việc để xem xét các dịch vụ của chúng tôi được cơ cấu với các thuộc tính sau:

 
 • Connector.

  Các dự án của chúng tôi có phương pháp tạo việc làm minh bạch, được chứng tỏ và phê duyệt trước đó.

 • Connector.

  Khoản đầu tư EB-5 được cơ cấu rõ ràng với chiến lược rút lui minh bạch và xác định rõ ràng cho các nhà đầu tư.

 • Connector.

  Khoản đầu tư là khoản vay được hoàn trả khi đáo hạn.

 • Connector.

  Continental East Development, Inc. sẽ đóng góp tỷ lệ đáng kể vốn chủ sở hữu nội bộ vào từng dự án đầu tư EB-5, thể hiện cam kết và sự quan tâm thực sự của CED với sự thành công của dự án.

 • Connector.

  Tất cả các tài liệu dự án và tài chính đều minh bạch và được xét duyệt lại bởi Cố Vấn hàng đầu về Nhập Cư EB-5 và/hoặc Chứng Khoán.

 

Các nhà đầu tư lựa chọn Continental Regional Center vì khả năng cung cấp dịch vụ mạnh mẽ, rõ ràng, và thận trọng trên thị trường đầu tư EB-5 thường quá phức tạp và không rõ ràng. Chúng tôi tin rằng quy trình đầu tư EB-5 cần càng đơn giản và minh bạch cho nhà đầu tư càng tốt. CRC khuyến khích các nhà đầu tư của chúng tôi thực hiện thẩm định kỹ lưỡng bất kỳ dịch vụ nào (bao gồm cả của chúng tôi) và chúng tôi làm việc với các nhà đầu tư và chuyên gia tư vấn của họ trong suốt quá trình này – để ngăn ngừa tất cả những rủi ro có thể xảy ra cho các nhà đầu tư và gia đình của họ, tìm hiểu kỹ lưỡng về các tuyên bố trong đề nghị là cần thiết đối với bất kỳ nhà đầu tư EB-5 nào.

Thành Công của EB-5

Renaissance Village Murrieta

Murrieta, CA

Mở cửa vào cuối năm 2016, Renaissance Village Murrieta đã sẵn sàng trở thành cộng đồng Hỗ Trợ Cuộc Sống và Chăm Sóc Người Mất Trí cao cấp cho người cao tuổi của khu vực. Continental Regional Center bảo đảm vốn EB-5 cần thiết cho hai giai đoạn phát triển đầu tiên tại , Renaissance Village Murrieta. Với Giai Đoạn I gần hoàn thành và Giai Đoạn II đang tiến hành, dự án là ví dụ điển hình cho EB-5, mang lại lợi ích thành công cho thành phố cần có thêm các lựa chọn chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi.

XEM THÊM CHI TIẾT

Hơn

420

Việc Làm được Tạo Ra

100%

Phê Duyệt I-526
từ USCIS

$13Triệu

Đầu Tư EB-5

Thiết Kế bởi: