Dịch Vụ Trọn Gói

service2

Đội ngũ của chúng tôi ở đây tại Continental Regional Center luôn sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của quý vị về một trong các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể phối hợp với đội ngũ các cố vấn và luật sư hiện có của quý vị; CRC cũng làm việc với một số nhân vật hàng đầu trong EB-5 và có thể giúp kết nối các nhà đầu tư với các chuyên gia về nhập cư, thuế, và tài liệu để hỗ trợ họ trong quá trình này.

EB-5 Investment

Khi đơn khởi kiện EB-5 I-526 ban đầu của các nhà đầu tư chúng tôi đã được nộp, chúng tôi tiếp tục duy trì liên lạc thường xuyên và cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về tiến độ dự án của chúng tôi. Nhóm chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào phát sinh.

hallway

  • “Chúng tôi đã đầu tư vào dự án Murrieta do Continental Regional Center phát triển trong năm 2014. Đến nay, chúng tôi đã nhận được phê duyệt I-526. Chúng tôi vô cùng cảm ơn Ông Al Rattan vì sự chuyên nghiệp và nỗ lực to lớn của ông!”

    MRS. ZHANG | CHINA
    Dự Án CRC IV, LP – Làng Phục Hưng

beyondeb5

Chuyển đến Hoa Kỳ

Continental Regional Center làm việc chặt chẽ với cố vấn nhập cư của các nhà đầu tư trong suốt quy trình EB-5 và phối hợp để cung cấp cho nhà đầu tư tất cả những đào tạo và hỗ trợ mà họ cần nhằm làm cho Quy Trình Xin Visa cho Người Nhập Cư trở thành một quy trình đơn giản, minh bạch. Sau khi ở đây tại Hoa Kỳ, chúng tôi có thể giúp giới thiệu các nhà đầu tư của chúng tôi cho những cá nhân và doanh nghiệp khác nhau mà có thể hỗ trợ cho các quá trình khác nhau như lập tài khoản ngân hàng mới, mua xe, hoặc mua nhà.

Ngoài EB-5

Có rất nhiều cơ hội hấp dẫn sẵn có cho nhà đầu tư của chúng tôi để tiếp tục hợp tác với Continental East Development, Inc. về một trong những dự án mới của chúng tôi với nguồn vốn phi EB-5, điều này mang lại cơ hội đạt lợi nhuận đầu tư cao hơn. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đối tác lâu dài, tin cậy đối với tất cả các nhà đầu tư, là nguồn lực hỗ trợ trên mỗi bước đường khi họ bắt đầu cuộc sống mới tại Hoa Kỳ cho bản thân họ và gia đình.

beyondeb5

Thiết Kế bởi: