Dự Án MớiSống Trong Căn Hộ Cao Cấp

Continental Villages – Moreno Valley, CA


Continental East Development đang phát triển dự án căn hộ nhiều gia đình hàng đầu ở Moreno Valley, CA, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà chung cư ngày càng tăng của cộng đồng.

Dự án nằm tiếp giáp trực tiếp với Đại Học Moreno Valley, nơi sẽ nhanh chóng trở thành trung tâm giáo dục sức khỏe được lựa chọn ở Inland Empire.

TÌM HIỂU THÊM


 

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM:

Đây không phải là bản chào bán chứng khoán hoặc khuyến nghị mua, bán chứng khoán. Bất kỳ chào bán chứng khoán trong bất kỳ quỹ tài trợ việc làm nào chỉ có thể được thực hiện theo biên bản ghi nhớ về chào bán và bất cứ giao dịch bán chứng khoán nào trong quỹ đó phải được minh chứng bằng thỏa thuận đăng ký do nhà đầu tư tiềm năng thực hiện. Các đơn vị sẽ được chào bán và bán (i) bên ngoài Hoa Kỳ dựa vào Quy Tắc S theo đạo luật chứng khoán và (ii) bên trong các tiểu bang được miễn đăng ký được cung cấp bởi mục 4(2) của đạo luật chứng khoán và quy định d ban hành theo đó và miễn trừ nhập khẩu tương tự khác theo quy định của luật pháp các tiểu bang và khu vực quyền hạn nơi thực hiện việc chào bán. Không chào bán hay khuyến khích mua nhà ở nào có thể được thực hiện trong bất cứ khu vực quyền hạn nào, hoặc với bất kỳ người nào mà việc thực hiện chào bán hoặc bán như vậy là trái pháp luật.

Thiết Kế bởi: