Thành Công của EB-5

Renaissance Village Murrieta

Murrieta, CA

Continental Regional Center cung cấp vốn EB-5 cần thiết để mang tiện ích Hỗ Trợ Cuộc Sống và Chăm Sóc Người ĐãngTrí này cho nhóm người già không được chăm sóc tốt. Renaissance Village Rancho Belago hiện được xây dựng hoàn chỉnh và đi vào hoạt động, tạo ra hàng trăm việc làm và cung cấp dịch vụ rất cần thiết cho cộng đồng, giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho cư dân Renaissance Village và gia đình họ trong quy trình này.

Tổng Vốn Đầu Tư: $23 Triệu
Đầu Tư EB-5: $13 Triệu
Kích Thước Cơ Sở: 132.200 foot vuông

XEM THÊM CHI TIẾT

Hơn

420

Việc Làm được Tạo Ra

100%

Phê Duyệt I-526
from USCIS

$13Triệu

Đầu Tư EB-5

Trung Tâm Y Tế Continental

Murrieta, CA

Là dự án EB-5 đầu tiên của Continental Regional Center, tòa nhà văn phòng y tế này bây giờ là nơi đóng trụ sở Radnet, công ty đại chúng nhà nước về chẩn đoán hình ảnh, chủ sở hữu và nhà điều hành lớn nhất cho thiết bị chẩn đoán hình ảnh cố định ở Hoa Kỳ và Visiting Nurses Nam California, nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về y tế tại gia, chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời.Trung Tâm Y Tế Continental là trụ sở của Continental East Development và Continental Regional Center.

Tổng Vốn Đầu Tư: $8,5 Triệu
Đầu Tư EB-5: $3,5 Triệu
Kích Thước Cơ Sở: 38.000 foot vuông

XEM THÊM CHI TIẾT

 

Hơn

70

Việc Làm được Tạo Ra

100%

Phê Duyệt I-526
from USCIS

$3,5Triệu

Đầu Tư EB-5

Renaissance Village Rancho Belago

Moreno Valley, CA

Continental Regional Center cung cấp vốn EB-5 cần thiết để mang tiện ích Hỗ Trợ Cuộc Sống và Chăm Sóc Người Đãng Trí này cho nhóm người già không được chăm sóc tốt. Renaissance Village Rancho Belago hiện được xây dựng hoàn chỉnh và đi vào hoạt động, tạo ra hàng trăm việc làm và cung cấp dịch vụ rất cần thiết cho cộng đồng, giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho cư dân Renaissance Village và gia đình họ trong quy trình này.

Tổng Vốn Đầu Tư: $15,9 Triệu
Đầu Tư EB-5: $5,5 Triệu
Kích Thước Cơ Sơ: 73.700 foot vuông

XEM THÊM CHI TIẾT

Hơn

140

Việc Làm được Tạo Ra

100%

Phê Duyệt I-526

$5,5Triệu

Đầu Tư EB-5

Thiết Kế bởi: