Renaissance Village Rancho Belago

Continental Regional Center tự hào giới thiệu Renaissance Village Rancho Belago. Được phát triển bởi Continental East Development, dự án này có vị trí lý tưởng tại Moreno Valley cách Trung Tâm Y Tế Quận Riverside và Kaiser Permanente chưa đến một dặm. Renaissance Village Rancho Belago là cộng đồng Hỗ Trợ Cuộc Sống và Chăm Sóc Người Mất Trí hiện đại phục vụ thành phố Moreno Valley và các quận lớn hơn là Riverside và San Diego.

Vào tháng Mười năm 2010, Continental East Development (CED) mua lại Renaissance Village Rancho Belago từ Key Bank. Khu vực có diện tích trên 7 Mẫu Anh này trước đó được trao cho 112 đơn vị chung cư. Trong tháng Tám năm 2012, CED đã xin phê duyệt của ủy ban quy hoạch thống nhất để tiến hành khu phát triển chăm sóc người cao tuổi theo quy hoạch của họ. Cộng đồng đã được hoàn thiện và mở cửa cho cư dân vào tháng Mười năm 2014 và hiện đang hoạt động tốt hơn dự kiến cư trú ban đầu.

Điểm Nổi Bật của Dự Án

  • Được xây dựng đúng thời gian và đúng ngân sách
  • Được hoạt động bởi công ty con của CED Renaissance Villages, Inc
  • Đạt được +80% diện tích cư trú ổn định trong 18 tháng hoạt động
  • Quan hệ đối tác và hỗ trợ mạnh mẽ thông qua các cán bộ thành phố và quận địa phương
  • Sự hài lòng của cư dân ở mức độ rất cao

Để biết thêm chi tiết, liên lạc với Tyler DuBusky, Tổng Giám Đốc.
Email: tdubusky@continentaldev.com
Điện thoại: 951-600-8600

 

Kích Thước Khu Liên Hợp:

73700

foot vuông

100%

Phê Duyệt I-526
từ USCIS

$5,5Triệu

Đầu Tư EB-5

Thiết Kế bởi: